kauno komanda

ŽANETA

ŽANETA

Darželio mokytoja

Mano džiugi pareiga matyti kiekvieno vaiko poreikius ir tapti jungtimi tarp vaiko ir jį supančios aplinkos.

...

ŽANETA

Darželio mokytoja
DOVILĖ

DOVILĖ

Lopšelio mokytoja

Drauge su vaiku džiaugtis įveiktas iššūkiais ir sėkmėmis, išlaisvinti kūrybiškumą pasitelkiant unikalias Montessori priemones.

DOVILĖ

Lopšelio mokytoja
RASA

RASA

Ikimokyklinio ugdymo vadovė

Užtikrinti 0-6 m. amžiaus tarpsnio ugdymo proceso elementų sąveiką ir kokybę

 

 

RASA

Ikimokyklinio ugdymo vadovė
SIMONA

SIMONA

Darželio mokytoja

Vesti vaiką visapusiško pažinimo keliu Montessori aplinkoje, atveriant duris į kultūros pasaulį per patyrimą mene ir muzikoje.

SIMONA

Darželio mokytoja
IEVA

IEVA

Darželio mokytoja

Ugdymas prasideda nuo pozityvaus santykio su vaiku kūrimo ir svarbiausių jų poreikių bei saugumo užtikrinimo paruoštoje aplinkoje.

IEVA

Darželio mokytoja
DIANA

DIANA

Darželio mokytoja
Skatinti vaikus smalsiai tyrinėti aplinką, ugdyti jų kūrybiškumą ir empatiją juos supančiam pasauliui, pažadinant vaikuose glūdinčias stiprybes.

DIANA

Darželio mokytoja
LAURA

LAURA

Darželio mokytoja
Lydėti kelyje į aplinkos tyrinėjimus ir ugdyti vaike pagarbą viskam, kas supa.

LAURA

Darželio mokytoja
PAULIUS

PAULIUS

Mokyklos mokytojas

Auginant savo akademinių žinių bagažą visuomet ypatingai svarbu nepamiršti lygiagrečiai ugdyti savo emocinį intelektą ir paversti tai dar viena siekiamybe.

PAULIUS

Mokyklos mokytojas
SANDRA

SANDRA

Mokyklos mokytoja

Atverti mokyklos erdvę pokalbiams ir žaidimams, atveriant vaikus kūrybiškumui ir pasitikėjimui. Stebime, mokomės išklausyti, išreikšti ir priimti esamas emocijas kartu.

SANDRA

Mokyklos mokytoja
LIJANA

LIJANA

Mokyklos mokytoja

Lydėti pažinimo kelyje suprantant kiekvieno gamtos elemento funkciją ir ryšį harmoningoje pasaulio vizijoje, suvokiant įvairių mokomųjų dalykų svarbą.

LIJANA

Mokyklos mokytoja
INDRĖ

INDRĖ

Steigėja ir vadovė

Kreipti į vertybinį ugdymą ir kiekvieno vaiko atsakingą vaidmenį žmonijos ir supančios aplinkos kontekste.

INDRĖ

Steigėja ir vadovė
RAMINTA

RAMINTA

Administracijos ir projektų vadovė

Plėtoti galimybes siekiant tarptautinės patirties vaikams ir visai bendruomenei

RAMINTA

Administracijos ir projektų vadovė
INÊS

INÊS

Lopšelio mokytoja

Padėti vaikui drąsiai tyrinėti klasėje ir už jos ribų, vedant į pažintį su mišku ir mus supančiais gamtos lobiais.

INÊS

Lopšelio mokytoja
Tomas

Tomas

Steigėjas, plėtros vadovas

Kurti mylinčią ir saugią aplinką šeimoms, vedančią į atvirą ir žmogišką santykį.

Tomas

Steigėjas, plėtros vadovas