MOKYKLA

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI ATVIRŲ DURŲ VAKARE VILNIUJE BIRŽELIO 27 D. ARBA INDIVIDUALAUS SUSITIKIMO METU REGISTRACIJA >

Jeigu pateksite į Montessori klasę, turbūt nustebsite… Nėra kuprinių, kiekvieno vaiko stalo ir kėdės, net nerasite mokytojos stalo… Klasė pilna priemonių, o ne vadovėlių ar pratybų. Vaikai mokosi spręsti problemas ir mąstyti, o ne kartoti įsimintą informaciją. Užuot konkuravę tarpusavyje dėl aukštesnio rezultato, jie tampa bendruomene ir kasdien praktiškai įgyvendina svarbius socialinius įgūdžius. Vaikai lyg bitutės darbuojasi klasėje, jie renkasi, nėra vienos visiems vienodos programos. Vaikai skatinami smalsauti, jie įtraukti į ugdymosi procesą. Nėra skambučių, vyksta nepertraukiamas ugdymo ciklas, o ne nuolat besikeičiančios veiklos tvarkaraštis.

DARBAS MONTESSORI KLASĖSE

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

SKAITYTI PLAČIAU...

 • Savarankiškam darbui su priemonėmis skiriama apie 80% mokymosi laiko, o darbas su mokytoju užima apie 20%. Toks laiko pasiskirstymas yra visuose mokymo lygmenyse.
 • Mokomasi integruotai, dalykai nėra skirstomi į atskiras pamokas.
 • Ugdytojai nesikeičia ir dirba su ta pačia vaikų grupe ištisus trejus metus.
 • Laikomasi balanso tarp laisvės ir atsakomybės. Vadovaudamasis pagrindinėmis klasės taisyklėmis, vaikas gali laisvai pasirinkti tą veiklą, kurios nori, bet pats yra atsakingas už pasirinkimą ir išmokimui skirtą laiką.
 • Daug laiko skiriama tam, kad vaikas galėtų ramiai spręsti uždavinius, stebėti, atrasti ir suprasti sąveikas, sieti jas su turimomis žiniomis ir kurti naujas idėjas.
 • Pagrindinė prielaida Montessori ugdyme yra ta, kad skirtingų amžių vaikams mokantis vienoje klasėje, mokymosi procesas vyksta greičiau. Jaunesnieji mokosi iš vyresniųjų, o vyresnieji tampa padėjėjais ir mentoriais jaunesniesiems. Todėl vienoje klasėje visuomet mokosi trijų skirtingų amžių vaikai.
 • Montessori mokymosi priemonių įvairovė, praktinė veikla ir patirtis įgalina siekti,  kad vaikas augtų ir taptų fiziškai, intelektualiai, kūrybiškai ir socialiai savarankišku žmogumi.
 • Atmosfera klasėje skatina bendravimą – tam, kad sustiprintų bendradarbiavimą mokantis, abipusį vienas kito mokymą bei emocinį vystymąsi.
 • Montessori ugdytojas privalo būti apmokytas Montessori filosofijos ir metodologijos, atsižvelgiant į vaikų amžių.
 • Vaikai suvokiami kaip jau turintis vidinę motyvaciją, todėl bet koks išorinis skatinimas lipdukų, saldainių ar kitų mažmožių pavidalu nėra priimtinas ir Montessori klasėse to nėra.
 • Montessori ugdytojai siekia klasėse sukurti tokią atmosferą, kad vaikai nebijotų daryti klaidų, o kaip tik skatinti jas pastebėti ir mokytis iš jų, suvokiant, kad tai yra vertinga ir būtina gyvenimo dalis.

UGDYMO MODELIS

blank

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

MONTESSORI

Montessori ugdymo modelis – tai vaikas-mokytojas-aplinka. Mokytojo esminė rolė – sujungti vaiką su aplinka, kurioje yra visas ugdymo turinys, ir per kurią vaikas mokosi. Tai patyriminis mokymąsis iš aplinkos, kuri yra kruopščiai paruošta, įrengta, visiškai pritaikyta vaikui.

blank

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

TRADICINIS

Montessori ugdymas nesiremia tradiciniu modeliu, kai mokytojas direktyviai nurodo vaikui.

DIENA MONTESSORI PRADINĖJE KLASĖJE

MONTESSORI UGDYMO BLOKAS

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
9 - 12 RYTINIS UGDYMO CIKLAS

Montessori pradinės mokyklos ugdymas – dialogiškas ir tyrinėjantis.Vaikas nėra ribojamas. Įgalinama jo vaizduotė, kuri yra esminis pradinių klasių amžiaus vaiko ugdymo(si) įrankis. Pradinio ugdymo kontekstas Montessori klasėje – kosminis ugdymas, kuris kelia klausimą „Kas aš esu?“ Visatos, Žemės, Žemyno, Šalies, Miesto, Vietos bendruomenės kontekste. Tai formuoja vaiko moralinį imperatyvą kaip atsakingo Žemės piliečio. Tai atliepia į vadinamąjį jautrųjį pradinio amžiaus vaiko periodą – prasmės (gyvenimo ir dalykų) paieškos pradžią. Montessori ugdymo aplinka (arba kitaip – ugdymo turinys) dengia devynias sritis, prie kurios vaikai prisiliečia kas savaitę:

 • Matematika.
 • Meninis ir muzikinis ugdymas.
 • Biologija.
 • Geografija.
 • Geometrija.
 • Istorija ir kultūros studijos.
 • Kalba.
 • Fizika.
 • Praktinio gyvenimo pratimai arba bendrieji dalykai pagal susidomėjimo sritis.

Kiekviena šita tema turi konkrečias priemones klasėje. Vaiko individualus darbas su priemonėmis ugdo vaiko kognityvinius gebėjimus, nes būtent per individualų ar grupinį darbą su priemone yra pereinama iš konkretaus – juslinio temos pažinimo į abstraktų temos suvokimą.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
12 - 12.30 UGDYMAS LAUKE

Turime saugią erdvę vaikams Montessori Akademijos kieme, kuriame apstu veiklos vaiko vaizduotei pasireikšti. Vaikai rūpinasi aplinka, augina, prižiūri augalus. Tai laikas, kai vaikai gali realiai patirti pagarbą aplinkai, žaisdami, bendraudami lauke. Tai free-play laikas, kuris labai svarbus vaiko asmenybės ugdyme, nes ne viskas vaiko dienoje turi būti sustyguota. Tai laisvas laikas, kuriame atsiskleidžia vaikas per santykį su kitu ir aplinka.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
12.30 - 13.00 PIETŪS

FIZINIO, KALBINIO, MENINIO, SOCIALINIO UGDYMO BLOKAS

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
13.00 - 15.00 FIZINIS

Fizinio aktyvumo organizmui reikia lygiai taip pat, kaip maisto ir oro. Vaikai intensyviai auga, tvirtėja ir tobulėja, tad jiems itin svarbu suteikti profesionalų fizinį ugdymą. Tuo rūpinasi VŠĮ Judesio studija Strakaliukas komanda, kuri yra sukaupusi daugiametę patirtį vaikų fizinio aktyvumo ugdyme. Jų unikali programa:

 • Paremta lengvosios atletikos pagrindu.
 • Ugdymas organizuojamas žaidimo principu.
 • Stebima individuali vaiko pažanga ir sportiniai rezultatai.

 Lavinamas:

 •  Judesys. Ugdomos fizinės ypatybės, skatinama aktyvi gyvensena, gerinamos organizmo funkcijos.

 •  Mąstymas. Mokomasi naujų judesių, vykdomos loginės užduotys, suvokiama žaidimų eiga.

 •  Bendravimas. Dirbama (sportuojama) komandoje, mokoma valdyti ir išreikšti emocijas, stiprinamas pasitikėjimas savimi.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
13.00 - 15.00 KALBINIS

Montessori išskyrė jautriuosius periodus, kurių metu vaikui būdingas imlumas paskirai sričiai. Nuo 4 m. išryškėja jautrusis periodas kalbai, sąmoningam kalbos įsisavinimui. Pradžioje – gimtosios kalbos, vėliau – imlumas kitoms užsienio kalboms yra būdingas vaikams. Montessori Akademijoje nuo 5 metų pradedamas antros kalbos – anglų kalbos mokymas. 

Kalbinio ugdymo programoje anglų kalbos mokymas vyksta įvairių žaidimų, bendravimo ir pasaulio pažinimo metu. Vaikai yra supažindinami su anglų kalba, jos skambesiu, skatinami ją pamėgti, ja domėtis ir kuo labiau naudoti savoje aplinkoje.

Naudojamas imersijos metodas – nėra psichologinio spaudimo, tik natūralus kalbinių įgūdžių perkėlimas iš vienos kalbos į kitą. Mokymosi proceso metu skatinama bendroji dvasinė, emocinė ir pažintinė raida, kai kalba suvokiama kaip reiškinys.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
13.00 - 15.00 MENINIS

Nors dalis meninio ugdymo priemonių yra integruotos rytinėje Montessori veikloje, tačiau šis popietinis meninio ugdymo blokas skirtas muzikai ir dailei (plačiąja prasme, t.y. keramika, tapyba, grafika, technologijos, tautodailė, gamtinis menas, tekstilė etc.) kartu su šios srities specialistais. Tai hands on meninio ugdymo dalis, kuri vadovaujasi principu „sužinok, pamatyk, išbandyk“. Tai susipažinimas iš teorinės ir įgūdžio lavinimo pusės. Pamatymas, lankantis parodose, koncertuose, susitikimuose ar ekskursijose. Išbandymas per kūrybines – muzikines dirbtuves prisiliečiant prie medžiagos, patiriant.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
13.00 - 15.00 SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ

Montessori ugdymas tai ugdymas gyvenimui, todėl gyvenimiški, socialiniai įgūdžiai ir jų formavimas yra neatsiejama ugdymo proceso dalis. Pavyzdžiai:

 • Vykdanti projektą grupė su lydinčiuoju asmeniu keliauja į muziejų, biblioteką, kryptingai renka informaciją, susitinka su jiems reikalingu pašnekovu, asmeniu, kuris gali papildyti jų projekto medžiagą. 
 • Mieste mes visur keliaujame viešuoju transportu, mokomės naudotis el. bilietų kortelėmis, patys sekti tvarkaraščius, žemėlapį.
 • Turime erdvę lauke, kurią patys vaikai prižiūri, augina įvairius augalus, rūpinasi.
 • Šios įvairios veiklos vyksta grupėje, bendradarbiaujant vienas su kitu.
blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
15.00 - 18.00 KITOKS LAIKAS

Nuo 15 iki 18 val. mokykloje prasideda kitoks laikas. Tai laikas, kurio metu ypatingai atliepiami vaiko poreikiai ir interesai, įgyvendinant per jo susidomėjimo sritis.

Tai tyrinėjimų laikas lauke. Turime saugią erdvę vaikams savo vidiniame kieme, kuriame apstu veiklos vaiko fantazijai, tačiau dažnai šie popietiniai tyrinėjimai persikelia ir į Panemunės šilo erdves. Vandens paukščių lesinimas, smagus laikas lauko tinklinio aikštelėje, skruzdėlyno stebėjimas ar patyriminis žygis.

Tai poilsis. Poilsis, kurio metu galima smagiai pažaisti su draugais, dėlioti dėliones, žaisti stalo žaidimus, bendrauti, juokauti, kurti mini spektaklius ar tiesiog pasigaminus arbatos ramiai šnekučiuotis.

Tai projekto laikas. Kartais susidomėjimas tam tikra tema gali nuvesti į jos tyrinėjimą, diskusijas, surandant bendraminčius. Kitokio laiko metu galima iš įvairių medžiagų kurti kosminę raketą, naują drabužių seriją ar išbandyti įvairius eksperimentus. Tai ėjimas paskui susidomėjimą.

Būreliai. Kiekvienais metais būrelių tvarkaraštis sudaromas iš naujo ir pateikiamas rugsėjo mėnesį tėvams. Vaikai turi galimybę išbandyti vieną kartą būrelį nemokamai ir pateikti savo apsisprendimą dėl jo lankymo.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Pagal kokią programą mokosi vaikai?

Montessori Akademijoje didelis dėmesys yra skiriamas vaikui, jo vidinio potencialo išskleidimui. Šiam išsiskleidimui padeda tarptautinė Montessori programa, kuri taikoma įvairiose pasaulio Montessori įstaigose. Montessori programa apima platesnį ugdymo sričių spektrą. Bendrieji šios programos tikslai yra paskirstomi pagal vaiko amžių ir neprasilenkia su Lietuvos Švietimo ministerijos numatytais pradinio ugdymo tikslais. Ugdymas yra paremtas Cosmic education samprata, kuriame susilieja devynios ugdymo sritys bei pamatinės vertybės: pagarba sau, kitam ir aplinkai.  

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Kodėl nėra vadovėlių ir pratybų?

Tradicinėje mokykloje naudojamuose vadovėliuose yra pateikiamas ugdymo turinys. Montessori mokykloje ugdymo turinys yra pateikiamas ugdymo aplinkoje. Ugdymo aplinkoje esančios priemonės yra sudarytos remiantis vadovėliuose pateikiama informacija, tačiau dažniausiai žymiai labiau išplečiamos pagal paskiras temas. (Vaikai nusipelnė gauti daugiau, negu yra pateikiama vadovėliuose).  Pratybos – tai vaikui skirtos užduotys popieriaus lape, tikint, kad atlikdamas jas vaikas išmoks, praktikuosis temos taikymą. Montessori aplinkoje vaikai mokosi ir praktikuojasi su aplinkoje esančiomis kruopščiai parengtomis priemonės, realiai prisiliesdami prie temos, ne tik intelektiniu, bet ir sensoriniu-konkrečiu būdu. Taip pat per patyrimines veiklas, kurios išlipa iš vadovėlių ir pratybų ribų.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Ar yra namų darbai?

Pagrindinis namų darbas, kurį skiriame kasdien – tai skaitymas ir skaitymo įpročio namuose formavimas. Montessori mokykloje namų darbų nėra, tačiau svarbu suprasti, kad vaikai Montessori klasėje mokosi laiko planavimo, kasdien planuodami savo darbus ir veiklas. Tokiu būdu kartais vaikai pasirenka kažkokius projektus ar darbus pratęsti namuose. Retais atvejais, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius pokalbio su šeima metu, yra numatomi laikini papildomi darbeliai namuose.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Kaip vaikai adaptuojasi perėję į kitas mokyklas?

Montessori akademija siekia užaugti ir tapti tęstinį ugdymą teikiančia vieta. Tačiau kartais, dėl įvairių šeimos aplinkybių,  tenka pakeisti gyvenamąją vietą ir/ar vaikų ugdymo įstaigą. Šioje vietoje mes atsakome: Montessori mokykloje vaikai tarp kitų savybių įgyja du itin svarbius dalykus – vidinę motyvaciją mokytis ir kritinį mąstymą. Jo lydimi vaikai sėkmingai adaptuojasi kitose mokyklose, nes turėdami vidinę motyvaciją geba lengvai prisitaikyti prie naujų sąlygų ir reikalavimų.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Kaip vertinami vaikai?

Montessori mokytojo viena iš užduočių klasėje – stebėjimas. Stebėjimo metu mokytojas fiksuoja vaiko mokymosi procesą, kurį pateikia tėvams el. dienyne. Du kartus per metus vyksta individualus pokalbis tarp šeimos ir pedagogo, kurio metu aptariamas visapusiškas vaiko ugdymas Montessori Akademijoje: aptariama pažanga, išsikeliami tikslai ir uždaviniai. Montessori Akademija vadovaujasi Švietimo ir Mokslo ministerijos parengtomis pradinių klasių amžiaus vaikų vertinimo metodikomis, todėl tėvams yra pateikiamas ir semestrų vertinimas.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Kodėl vienoje klasėje yra ir priešmokyklinukas, pirmokas ir<br /> antrokas?

Vienas iš Montessori ugdymo elementų – mišrus amžius. Klasės skirstomos į tris grupes: 6 – 9 metai (priešmokykinė – antra klasės), 9 – 12 metų (trečia – penkta klasės). Ką tai reiškia? Vaikai turi tam tikrus grupinius pristatymus – pamokas, kurios yra suskirstytos tik vieno amžiaus vaikams, tačiau kitose temose vaikai skirstomi pagal galimybes, grupuojami įvairiai. Bendras įvairaus amžiaus vaikų buvimas natūraliai sudaro sąlygas socialinių įgūdžių ir emocinio intelekto vystymuisi. Empatija, bendradarbiavimas, mentoriavimas – tai dalykai, kuriuos natūraliu, o ne dirbtiniu būdu vaikai įsisavina kasdien būdami tarp mišraus amžiaus vaikų.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Ar būtina kasdien eiti į lauką (lauko pertraukos metu)?

Ugdymas lauke yra mūsų ugdymo dalis. Tai sveikos gyvensenos dalis, nes būdami tokioje nuostabioje aplinkoje negalime uždaryti vaikų tarp sienų. Todėl prašome tėvų: jeigu manote, kad jūsų vaikas negali dalyvauti veikloje lauke (t.y. serga, sirguliuoja) –  tą dieną neveskite vaiko į mokyklą.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Ar klasėje yra spec. poreikių vaikų?

Montessori Akademija neskirsto vaikų, tačiau siekia užtikrinti kokybišką ugdymą. Negalime žadėti to, ko negalėsime duoti. Šiuo metu Montessori Akademija yra auganti švietimo įstaiga ir savo komandoje dar neturi spec. pedagogo.

blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Valgiaraštis ir mityba

Maitinimą Montessori akademijai teikia UAB Patatos Bistro. Tai visavertį, kokybišką ir subalansuotą maitinimą teikianti įmonė.

Tinkama mityba padeda užtikrinti sveiko vaiko augimą. Montessori Akademijoje tam teikiamas ypatingas dėmesys. Darželyje  be įprastinio maitinimo plano vaikai turi galimybę turėti individualias užkandžių pertraukas, kurių metu dominuoja vaisiai ir daržovės.

Maitinimo planas mokyklai: priešpiečiai-pietūs

Tėvams nuolatos yra pateikiamas valgiaraštis, kuriame atsispindi subalansuotos mitybos planas.

Yra galimybė suderinti individualų mitybos planą pagal poreikį (vegetarinė mityba, gluten-free, alergija laktozei).

Norite mūsų mokyklą pažinti geriau?