komanda

ŽANETA

Darželio mokytoja

Mano džiugi pareiga matyti kiekvieno vaiko poreikius ir tapti jungtimi tarp vaiko ir jį supančios aplinkos.

DOVILĖ

Darželio mokytoja

Drauge su vaiku džiaugtis įveiktas iššūkiais ir sėkmėmis, išlaisvinti kūrybiškumą pasitelkiant unikalias Montessori priemones.

RASA

Darželio mokytoja

Skatinti vaikus smalsiai tyrinėti aplinką, ugdyti jų kūrybiškumą ir empatiją juos supančiam pasauliui, pažadinant vaikuose
glūdinčias stiprybes.

SIMONA

Darželio mokytoja

Vesti vaiką visapusiško pažinimo keliu Montessori aplinkoje, atveriant duris
į kultūros pasaulį per patyrimą mene ir muzikoje.

IEVA

Darželio mokytoja

Ugdymas prasideda nuo pozityvaus santykio su vaiku kūrimo ir svarbiausių jų poreikių bei saugumo užtikrinimo paruoštoje aplinkoje. 

JOLANTA

Muzikinis ugdymas

Muziką gali kurti kiekvienas. Klausyti kultūrų muzikos, susipažinti su kompozitoriais, keliauti į koncertus, kurti muzikinius instrumentus – tai kitokia ir įgalinanti muzikinė popietė su Jolanta.

PAULIUS

Mokyklos mokytojas

Auginant savo akademinių žinių bagažą visuomet ypatingai svarbu nepamiršti lygiagrečiai ugdyti savo emocinį intelektą ir paversti tai dar viena siekiamybe. 

FERNANDO

Anglų kalbos mokytojas

My name is Fernando, I’m from Spain. I have been teaching for more than 10 years and I love it! 

LIJANA

Mokyklos mokytoja

Lydėti pažinimo kelyje suprantant kiekvieno gamtos elemento funkciją ir ryšį harmoningoje pasaulio vizijoje, suvokiant įvairių mokomųjų dalykų svarbą.

SANDRA

Mokyklos mokytoja

Atverti mokyklos erdvę pokalbiams ir žaidimams, atveriant vaikus kūrybiškumui ir pasitikėjimui. Stebime, mokomės išklausyti, išreikšti ir priimti esamas emocijas kartu.

INDRĖ

Vadovė, mokyklos mokytoja

Kreipti į vertybinį ugdymą ir kiekvieno vaiko atsakingą vaidmenį žmonijos ir supančios aplinkos kontekste.

TOMAS

Mokyklos  steigėjas

Kurti mylinčią ir saugią aplinką šeimoms, vedančią į atvirą ir žmogišką santykį.